T E K E N I N G E N

O V E R

De tekenkunst vormt voor mij de basis voor elke vorm van beeldende creativiteit en is tegelijkertijd een volwaardige kunstdiscipline met een veelheid aan expressiemogelijkheden. De inzichten die ik via het tekenen vergaar zijn essentieel voor mijn schilderkunst.